L E N K A   K O L M A N

Řetízek Od B. mini familio

17 100 Kč

Od B. řetízek Lost Treasure

13 500 Kč

Od B. řetízek Lost Treasure srdce

15 500 Kč

Pylenka 1 kus

4 300 Kč

řetízek Trifolio 3 midi

16 400 Kč

Trifolio prsten maxi

34 000 Kč

Řetízek Od B. medailon

16 600 Kč

řetízek Trifolio 3 mini

14 300 Kč

řetízek Trifolio 4 mini

14 700 Kč

řetízek Trifolio 4 midi

16 800 Kč

Lost Treasure se vzkazem Maxi

29 000 Kč

Řetízek Od B.

13 500 Kč